SFP 1.25G TRANSCEIVER MODULE w/DDMI Function
SFP 1.25G BI-DI TRANSCEIVER MODULE (Single Fiber Application)

620.00 บาท

810.00 บาท

SFP COPPER 1.25G TRANSCEIVER (Gigabit Ethernet)

980.00 บาท

990.00 บาท

SFP+ 10G TRANSCEIVER MODULE w/DDMI Function

810.00 บาท

1,560.00 บาท

10,650.00 บาท

10,650.00 บาท